قتل دانشگاه های خوزستان

فوت دانشجوی علوم پزشکی اهواز که مورد حمله سارقان قرار گرفته بود

فوت دانشجوی علوم پزشکی اهواز که مورد حمله سارقان قرار گرفته بود

بشار فائق (باراگائی) دانشجوی مضروب پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که در درگیری با سارقان مجروح شده بود، درگذشت.