قیمت مرغ

صدا و سیما و قیمت مرغ؛ خواب در وقت افزایش، شیپور هنگام کاهش!

صدا و سیما و قیمت مرغ؛ خواب در وقت افزایش، شیپور هنگام کاهش!

تا قیمت مرغ کمی پایین می‌آید صدا و سیما گزارش پخش می‌کند و گزارشگر با دوربین نشان می‌دهد قیمت مرغ پایین آمده است. این خبر نادرست نیست اما جای این سؤال هست که چرا وقتی بالا می‌رود صُمٌ بُکم تماشا می‌کنید و تا کمی پایین می‌آید شیپور برمی‌دارید که ایهاالناس 100 تومان بود و شد مثلا 78 تومان؟

قیمت مرغ در بازار به کمتر از نرخ مصوب رسید

قیمت مرغ در بازار به کمتر از نرخ مصوب رسید

امروز قیمت مرغ در بازار به کمتر از نرخ مصوب رسید و قیمت تخم مرغ هم کاهش یافت.