محور جلفا- خوی

پرواز اورژانس هوایی برای امداد رسانی سانحه رانندگی محورجلفا -خوی

پرواز اورژانس هوایی برای امداد رسانی سانحه رانندگی محورجلفا -خوی

رئیس اورژانس استان آذربایجان شرقی از پرواز اورژانس هوایی برای نجات مصدومین سانحه رانندگی محور جلفا- خوی خبر داد.