مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران

مدیرعامل تراکتورسازی ایران: چرخ ۱۰۰۰ قطعه‌ساز کشور با تولید محصولات تراکتورسازی می‌چرخد

مدیرعامل تراکتورسازی ایران: چرخ ۱۰۰۰ قطعه‌ساز کشور با تولید محصولات تراکتورسازی می‌چرخد

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گفت: بیش از هزار قطعه ساز در کل کشور چرخ‌هایشان به تولید محصولات تراکتورسازی می چرخد.