مسابقات درگ

برترین درگ کاران کشور معرفی شدند
در تبریز؛

برترین درگ کاران کشور معرفی شدند

با برگزاری مسابقات کشوری اتومبیلرانی درگ 200 متر به میزبانی تبریز، نفرات برتر معرفی و تجلیل شدند.