مشاور عالی

سهم ایران از ۶۵ ژئوپارک آسیایی، تنها یک ژئوپارک است
مشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور در نشست خبری و آیین رونمایی از مستند جزیره هرمز:

سهم ایران از ۶۵ ژئوپارک آسیایی، تنها یک ژئوپارک است

مدیر طرح توسعه نوآوری‌ها و فناوری‌های حوزه زمین‌شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: علیرغم فراوانی‌های کشور در دسترسی به پدیده‌های زمین شناختی و زمین گردشگری، متاسفانه تنها یک ژئوپارک آنهم در جزیره قشم وجود دارد، طرح ژئوپارک ارس هم که متاسفانه عقیم مانده است.