مشکلات روانی

۱۴۷۴ مورد کودک آزاری در آذربایجان شرقی رخ داده است
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی:

۱۴۷۴ مورد کودک آزاری در آذربایجان شرقی رخ داده است

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی با اشاره به آمار کودک آزاری در آذربایجان شرقی طی سال جاری، گفت: تعداد موارد کودک آزاری در 9 ماه نخست سال جاری 1474 مورد بوده است .