واکسن روسی

خیانت و خباثت! مگر واکسن روسی مائده آسمانی است؟

خیانت و خباثت! مگر واکسن روسی مائده آسمانی است؟

اگر وزیر محترم بهداشت، نویسنده این مطلب را متهم به خباثت و خیانت نمی‌کنند، می‌خواهم چند جمله‌ای در مورد واکسن روسی کرونا بنویسم.