وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پرستار روز پرستار پرستاران حسن روحانی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران ویروس کرونا شیوع کرونا

نمکی: امسال ۲۰ هزار نیروی پرستار را جذب می‌کنیم

نمکی: امسال ۲۰ هزار نیروی پرستار را جذب می‌کنیم

اولویت جذب با پرستارانی است که به عنوان شرکتی یا قراردادی در مجموعه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زحمت کشیده یا در بخش‌های کرونا کار کرده‌اند.