ویروس کرونا سیما سادات لاری قاسم سلیمانی سازمان بیمه سلامت

طرح شهید سلیمانی نقش موثری در مدیریت بیماری کرونا ایفا کرد

طرح شهید سلیمانی نقش موثری در مدیریت بیماری کرونا ایفا کرد

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه طرح شهید سلیمانی نقش موثری در مدیریت بیماری کرونا ایفا کرد گفت:عادی انگاری درباره کرونا قابل قبول نیست.