پایان سفر

زائران امام مهربانی‌ها گرفتار آشفته‌بازار سیاه بلیت

زائران امام مهربانی‌ها گرفتار آشفته‌بازار سیاه بلیت

ناهماهنگی و کمبودها در بخش حمل و نقل آذربایجان شرقی اعم از جاده‌ای، ریلی و هوایی در ایام پایانی ماه صفر چند سالی است که شیرینی و حلاوت سفر در این مناسبت مهم را به کام زائران مشهد الرضا (ع) تلخ می کند، موضوعی که تشدید آن در روزهای منتهی به آخر صفر ۱۴۰۲ و البته ایجاد برخی رانت ها و بازار سیاه به نفع عده ای خاص سرگردانی، سردرگمی و نارضایتی شدید مسافران در ترمینال ها را به دنبال داشت.