پسته میرث فرهنگی آذربایجان شرقی

صادرات پسته ایلخچی به نام کرمان!

صادرات پسته ایلخچی به نام کرمان!

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه صادرات محصولاتی مانند هندوانه هنر نیست چرا که صادرات آب به صورت غیرمستقیم است، گفت: باید برندسازی محصول پسته بخش ایلخچی پیگیری شود چرا که قرار نیست پسته ایلخچی به نام کرمان صادر شود.