کشت گلخانه ای

آذربایجان‌شرقی در توسعه گلخانه‌ها رتبه نخست کشوری را داراست

آذربایجان‌شرقی در توسعه گلخانه‌ها رتبه نخست کشوری را داراست

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت:این استان از نظر درصد پیشرفت برنامه توسعه گلخانه‌ها، در رتبه نخست کشوری قرار دارد.