کنگره ملی ۱۰ هزار شهید آذربایجان‌شرقی

شهید اجاقی امروز در تبریز نماد مقاومت و ایستادگی است

شهید اجاقی امروز در تبریز نماد مقاومت و ایستادگی است

استاندار آذربایجان‌شرقی در دیدار خانواده شهید اجاقی گفت: دیدار ما با خانواده شهدا نیاز و احتیاج خود ماست. شهید اجاقی(شهید مدافع امنیت) امروز در تبریز نماد مقاومت و ایستادگی است.