کیت تشخیص کرونا

۴۵ هزار کیت تشخیصی کرونا به اردبیل اختصاص یافته است
استاندار اردبیل:

۴۵ هزار کیت تشخیصی کرونا به اردبیل اختصاص یافته است

استاندار اردبیل گفت: با مساعدت وزارت بهداشت و به دنبال عملکرد مطلوب استان اردبیل در اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی بیش از 45 هزار کیت تشخیصی کرونا به این استان اختصاص یافته است.