جواد دباغ صادقی‌پور

راه‌اندازی صندوق‌های پست هوشمند

راه‌اندازی صندوق‌های پست هوشمند

مدیرکل پست آذربایجان‌شرقی از توسعه صندوق‌های هوشمند پستی خبر داد.