دسینگیری

پیگیری کرونایی شدن شهردار تبریز آری؛ پرداختن به بازداشت‌ها در بلدیه تبریز خیر!؟
شورای شهر به پرونده بازداشت شهردار منطقه یک تبریز ورود کند!

پیگیری کرونایی شدن شهردار تبریز آری؛ پرداختن به بازداشت‌ها در بلدیه تبریز خیر!؟

شهردار که در اتفاقات پیش و پا افتاده بلافاصله واکنش نشان می‌داد و شخصا پیگیر موضوع می‌شد، در ماجرای بازداشت شهردار منطقه یک، سکوت کرده و منتظر سوال خبرنگاران مانده است! بدین ترتیب به نظر می‌رسد آقای شهردار چیزهایی از پرونده می‌داند اما نمی‌گوید!!