علی اسیوند

معرفی اعضای هیئت داوران شانزدهمین جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران

معرفی اعضای هیئت داوران شانزدهمین جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران

جشنواره ملی تئاتر کوتاه ارسباران از روز سه شنبه در حالی آغاز خواهد شد که نمایش ها همانند سال ها و ادوار گذشته در دو بخش صحنه ای و محیطی به اجرا در خواهند آمد.