مدیر ارشد بازارهای مالی

دو لایه‌ای نمودن تامین آتیه تنها راه رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی
مدیر ارشد بازارهای مالی در تبریز تاکید کرد؛

دو لایه‌ای نمودن تامین آتیه تنها راه رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی

مدیر ارشد بازارهای مالی گفت: ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و شرکتی و حمایت از بیمه‌های عمر با هدف دو لایه‌ای نمودن تامین آتیه را تنها راهکار موجود جهت حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی و رفع نگرانی شهروندان و بازنشستگان برشمرد.