همایش ملی ارتقای شفافیت

شفافیت یک تکلیف برای کارگزاران است/ارسال ۶۱۴ مقاله به دبیرخانه همایش ملی ارتقای شفافیت
همایش ملی ارتقای شفافیت:

شفافیت یک تکلیف برای کارگزاران است/ارسال ۶۱۴ مقاله به دبیرخانه همایش ملی ارتقای شفافیت

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت:همایش ملی ارتقای شفافیت را در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه تدارک دیده ایم و هدف از این همایش ایجاد گفتمان شفافیت در آستانه برنامه هفتم توسعه است.