راهپیمایی 22 بهمن

بازگشایی مدارس منتفی است/ شرایط برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا؛

بازگشایی مدارس منتفی است/ شرایط برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در ارتباط با تصمیم گیری برای بازگشایی ها در مناطق کرونایی توضیحاتی ارائه داد.